Samtaleogterapi
Gestalt-/psykoterapeut MNGF
Hvem er jeg?
Jeg har 20 års erfaring med samtale og terapi på tvers av ulike aldersgrupper og problemområder, og jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutts fireårige terapiutdanning. Instituttet er en privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett. I 2006 avsluttet jeg deretter en toårig etterutdanning for gestaltterapeuter ved instituttet.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) følger jeg foreningens etiske retningslinjer.

I tillegg har jeg høyere utdanning fra Barnevernsakademiet i Oslo (førskolelærer), Statens Spesiallærerhøgskole (spesialpedagogikk), BI (personal- og organisasjonsutvikling) og Universitetet i Oslo (informasjonsformidling). Jeg har lang arbeidserfaring innen utdanning, administrasjon og ledelse.