Samtaleogterapi
Gestalt-/psykoterapeut MNGF
Hva er gestaltterapi?
”Gestalt er en altfor bra metode til bare å bli brukt på syke mennesker”. Fritz Perls, gestaltterapiens ”far”