Samtaleogterapi
Gestalt-/psykoterapeut MNGF
Parterapi - skal vi fortsette eller bryte opp? (90 min)