Samtaleogterapi
Gestalt-/psykoterapeut MNGF
Priser

  • Individualterapi 60 min. kr. 800,-
  • Studenter/trygdede kr. 700,-
  • Parterapi 90 min. kr. 1 200,-
  • Jeg har ingen refusjonsavtale